PB op papier

29.06.2019

De aangifte personenbelasting op papier moet ingediend worden. Als u de aangifte via Tax-on-Web indient, heeft u nog tot en met 30 juni 2019.

Als de aangifte personenbelasting wordt ingediend via een beroepsbeoefenaar via Tax-on-Web, is de uiterste datum 25 oktober 2019.

Terug naar de Homepage